Trafikförsäkring

>>  Spara pengar genom att jämföra din försäkring här..

Trafikförsäkring. En trafikförsäkring är den delen av en bilförsäkring som är obligatorisk enligt lag. Alla motordrivna fordon ska vara trafikförsäkrade. Som komplement kan du sedan teckna en halvförsäkring eller helförsäkring också, men det är bara om du själv vill. Det är fordonets ägare som ska teckna trafikförsäkringen och det ska göras samma dag som köpet av fordonet. Om ett fordon är avställt så behövs ingen trafikförsäkring, men om fordonet ställs på igen så krävs försäkringen omedelbart.

En trafikförsäkring täcker inga skador på det egna fordonet. Däremot ger den ersättning för personskador, eller skador på andras fordon. Om du kör av vägen, krockar med en älg eller krockar med en annan bil så får du alltså ingen som helst ersättning för skadorna på din egen bil. Det är detta som en halvförsäkring eller helförsäkring kan ersätta. Däremot, om du kör på en person så ger din trafikförsäkring ersättning till den påkörda personen. Detsamma gäller om du skadas i en olycka, eller om dina passagerare gör det. Dock kan ersättningen minska om det visar sig att du själv har orsakat olyckan genom vårdslöshet, rattfylleri eller liknande. Om du orsakar skador på till exempel en lyktstolpe eller liknande så kan dessa skador också täckas av din trafikförsäkring. Ifall du krockar eller blir påkörd av en annan bilist och det visar sig vara han eller hon som är skyldig till förseelsen så får du förstås ersättning ur hans eller hennes trafikförsäkring. Det gäller oavsett om det är personskador eller skador på ditt fordon som blivit följden. Likaså gäller ifall du alltså krockar eller kör på en annan bilist. Då täcker din försäkring såväl de personskador som kan uppkomma, som de skador som uppkommit på den andra bilistens fordon.

Ifall du inte tecknar någon trafikförsäkring på ditt fordon, eller om du säger upp försäkringen utan att ha sålt fordonet, avställt det, eller tecknat en trafikförsäkring i ett annat bolag så kommer du att rapporteras till något som kallas Trafikförsäkringsföreningen. Det är en förening som drivs av alla Sveriges försäkringsbolag tillsammans. Föreningen försäkrar alla oförsäkrade fordon, men till en mycket högre avgift än om du själv skulle ha valt ett försäkringsbolag och tecknat en trafikförsäkring. Om du blir påkörd eller krockar med ett oförsäkrat fordon och det visar sig vara föraren av det oförsäkrade fordonet som orsakade olyckan så kan du alltså få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen. Detta gäller också om det är en förare av ett utländskt fordon som orsakat skadan.

En trafikförsäkring tecknar du enkelt hos det försäkringsbolag som du själv väljer. Det kan till och med göras snabbt och smidigt via Internet. Det lönar sig att jämföra de olika bolagen innan du tecknar en försäkring. Om du har andra försäkringar, som till exempel hemförsäkring, djurförsäkring eller barnförsäkring så brukar det löna sig att välja samma försäkringsbolag till alla försäkringar. Då kan du ofta få någon typ av paketerbjudande och dessutom kan du få andra fördelar, som att du endast behöver betala en självrisk om du skulle behöva utnyttja två olika försäkringar vid samma tillfälle. Ett exempel på detta är ifall du hamnar i en trafikolycka och din hund som åker i bagageutrymmet blir skadad. Istället för att betala en självrisk för hunden och en självrisk för bilen så brukar det oftast bli bara en självrisk som betalas och dessutom sköter försäkringsbolaget om att ordna allt som gäller de båda försäkringarna. Du behöver bara ha kontakt med en enda försäkringsreglerare. Om du hade haft försäkringar i två olika försäkringsbolag hade det blivit två försäkringsreglerare att hålla kontakt med och två självrisker att betala. Om du har en nyare bil som är värd mycket pengar kan det vara en bra idé att komplettera trafikförsäkringen med en halvförsäkring eller helförsäkring. Dessa täcker skador på ditt egna fordon om du kör av vägen, krockar eller kör på vilt. De ger även ersättning vid stöld, inbrott, brand, vandalism och liknande.