Sjukvårdsförsäkring

>>  Spara pengar genom att jämföra din försäkring här..

Sjukvårdsförsäkring. Många försäkringsbolag erbjuder idag privata sjukvårdsförsäkringar för såväl privatpersoner som företag. Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka kan det kännas tryggt att veta att du är garanterad en snabb och effektiv vård. Du kan försäkra dig själv eller hela din familj. Företag kan försäkra sina anställda, så du kan få en sjukvårdsförsäkring via din arbetsgivare. En sjukvårdsförsäkring innehåller många olika delar. Det som man oftast tänker på när det gäller en sjukvårdsförsäkring är den biten som handlar om ekonomi. Om du råkar ut för en sjukdom eller skada så kan du få hjälp med kostnaderna för vård, rehabilitering, läkemedel, resor, logi med mera. För att kunna få ut någon ersättning så måste du i de flesta fall ha anmält sjukdomen eller skadan inom ett år efter skadetillfället.

En annan fördel som en sjukvårdsförsäkring kan ge är kortare väntetid. Med en sjukvårdsförsäkring kan du få glida förbi vårdköerna och få möjlighet till en snabb och effektiv vård när du behöver den. Oftast brukar försäkringsbolaget även erbjuda en speciell sjukvårdsrådgivning via telefon som är öppen dygnet runt. Dit kan du ringa för att få råd, tips och för att bli hänvisad till bästa tänkbara vård beroende på vad du behöver för typ av hjälp just då.

För att få teckna en sjukvårdsförsäkring ska du hos de flesta försäkringsbolag vara mellan 18 och 64 år. Du ska också vara svensk medborgare, folkbokförd och bosatt i Sverige samt tillhöra en svensk försäkringskassa. Slutligen ska du fylla i en hälsodeklaration och bli godkänd i en hälsoprövning. Om du har en sjukdom sedan tidigare kan sjukvårdsförsäkringen beviljas med en viss begränsning för sjukdomar eller skador som kan vara en följd av den tidigare sjukdomen.

Innan du tecknar en sjukvårdsförsäkring är det bra att titta runt bland olika försäkringsbolag och jämföra deras villkor för att du ska kunna välja den allra bästa försäkringen. Olika försäkringsbolag erbjuder olika förutsättningar. Självrisken kan variera mellan försäkringsbolagen. Även hur lång tid ersättningen betalas ut kan variera hos bolagen. En del försäkringsbolag betalar bara ut ersättning för en och samma skada under maximalt fem år efter skadetillfället. Något annat som förstås kan variera är vad som ersätts och inte. Vissa försäkringsbolag ersätter exempelvis inte skador som uppkommit vid idrottsutövande, vilket kan vara bra att veta om du är aktiv i en idrott på fritiden. När det gäller skador som uppkommit på grund av kosmetiska behandlingar så ersätts inte heller de alltid. Likadant gäller det för skador som uppkommit vid ett besök hos en optiker och skador som uppkommit vid alternativa behandlingar, som besök hos en homeopat eller kiropraktor. Om du har möjlighet att få en av de försäkringar som en arbetsgivare kan teckna till förmån för de anställda så är det även där bra att läsa igenom villkoren för försäkringen. En sådan gruppförsäkring täcker ofta väldigt generellt, för att den ska kunna passa alla. I vissa fall kan det vara bra att komplettera arbetsgivarens försäkring med en privat, individuell sjukvårdsförsäkring, för att du ska få det bästa skyddet.