Personförsäkring

>>  Spara pengar genom att jämföra din försäkring här..

Personförsäkring. En personförsäkring är ett komplement till de socialförsäkringar och avtalsförsäkringar som finns i Sverige, genom till exempel Försäkringskassans olika bidragssystem. En privat personförsäkring omfattar olika delar, som olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, livförsäkring, barnförsäkring och pensionsförsäkring. Du tecknar helt enkelt de delar som är relevanta för dig. En personförsäkring kan användas i olika skeden i livet, från barn till vuxen, och är till för att skydda dig och dina anhöriga från ekonomisk förlust om något händer.

En olycksfallsförsäkring kan du utnyttja om du råkar ut för en skada eller olycka, till exempel om du ramlar och bryter benet. Försäkringen ger ersättning för vårdkostnader, rehabilitering, läkemedel, resor, logi, förstörda kläder och inkomstbortfall. Sjukförsäkringen ger ersättning för en del av ditt inkomstbortfall vid en långvarig sjukskrivning. En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger också en engångsersättning om du får bestående men. Dessutom ersätter den också vårdkostnader.

För barn finns speciella barnförsäkringar och det går även att försäkra bebisen till och med redan under graviditeten. Från och med graviditetsvecka 26 kan du teckna försäkringen och den ger då ersättning för förlossningsskador, skador på grund av för tidig födsel, och för skador och sjukdomar som inträffar under barnets första sex levnadsmånader. Dessutom kan du teckna en tilläggsförsäkring för medfödda skador. När barnet är fött är det dags att teckna en barnförsäkring som gäller från födseln och tills barnet är arton år. Den gäller dels som en olycksfallsförsäkring, som ger ersättning vid olyckor och skador, och dels gäller den som en invaliditetsförsäkring, som ger ut ett engångsbelopp vid ekonomisk eller medicinsk invaliditet. Ekonomisk invaliditet är ifall barnet får problem med att komma ut i arbetslivet, och ersättningen är då tänkt att motsvara den inkomstförlust som barnet får genom att inte kunna jobba. Medicinsk invaliditet är ifall barnet får skador för liv, till exempel förlorar ett finger, får ett missprydande ärr eller får en hörselnedsättning. Graden av invaliditet räknas ut enligt ett visst system och beroende på hur svår skadan blir så får barnet en engångssumma för detta.

En livförsäkring ger ersättning till dina anhöriga när du dör. Om du har barn utan att vara gift så ärver i vanliga fall dina barn. En eventuell sambo ärver ingenting och om ni har till exempel hus ihop så måste hon då lösa ut barnens del. Likadant gäller ifall du har ett företag ihop med en partner, vid din död så ärver då dina barn och då måste din partner lösa ut dina barn för att få kontroll över hela företaget. Med en livförsäkring så kan du välja förmånstagare. Du kan till exempel teckna en försäkring som innebär att din del av huslånet försvinner vid ditt dödsfall och då får din sambo hela huset. Likadant kan du göra när det gäller ditt företag. En livförsäkring innehåller också ofta en del som kallas barnpension. Det är ett belopp som dina barn får varje månad ända tills de fyller sexton eller arton år, beroende på vilka regler som gäller för just ditt försäkringsbolag.

Pensionsförsäkringar är ett komplement till det pensionssystem som finns i Sverige idag. Det finns många alternativ genom vilka du kan pensionsspara. Till exempel kan du spara i aktier, fonder eller på ett bankkonto.