Pensionsförsäkring

>>  Spara pengar genom att jämföra din försäkring här..

Pensionsförsäkring. En pensionsförsäkring är en försäkring som ger utbetalningar när den försäkrade har uppnått en viss ålder (ålderspension), när den försäkrade har fått sin arbetsförmåga delvis eller helt nedsatt (sjukpension) eller när den försäkrade har avlidit. Pensionsförsäkringen är avdragsgill i deklarationen, upp till ett visst belopp. Pensionsförsäkringen är ett bra komplement till den statliga pensionen. Utan privat pensionssparande så får du bara ut 60 – 65 procent av din lön när du går i pension. Det blir ett stort steg mellan lön och pension. Men genom att spara några hundralappar per månad kan du försäkra dig att ha en högre pension än du skulle haft om du inte sparade i en pensionsförsäkring.

Ålderspension är den pension man får när man har uppnått pensionsåldern, vanligtvis mellan 65 och 67 år. Dagens pensionssystem i Sverige består av tre delar. Först är det den allmänna pensionen, som i sin tur består av inkomstpension, premiepension och garantipension. Förutom den allmänna pensionen finns en avtalspension, som också kallas tjänstepension. Dessutom kan du spara på egen hand, privat pensionssparande. Det är det som kallas för pensionsförsäkring.

Den första delen av pensionssystemet, den allmänna pensionen, består alltså av inkomstpension, premiepension och garantipension. Inkomstpension betyder att en viss del av individens totala inkomst går till pension. Idag är det 16 procent av inkomsten som går till inkomstpension och 2,5 procent som går till premiepension. Inkomstpensionen utbetalas av Försäkringskassan. Premiepensionen är den del av pensionen som du får välja förvaltning av, vilket görs med det orange kuvertet som alla får hem i brevlådan en gång per år. Du kan välja någon slags aktiefond för förvaltningen. Om du inte väljer alls så kommer din premiepension att förvaltas av den statligt förvaltade premiesparfonden. Garantipension är den pension som man får ersättning ur ifall man inte har haft någon inkomst, eller har haft för låg inkomst för att nå det minimibelopp som staten har beslutat ska gälla. Beloppet ändras från år till år. År 2008 gäller det att alla pensionärer som bott i Sverige i minst 40 år ska få som minst 7277,50 kronor per månad som ogift och 6491,67 kronor som gift.

Den andra delen av pensionssystemet som kallas för avtalspension eller tjänstepension är en ersättning som betalas ut av arbetsgivaren. Storleken på avtalspensionen bestäms av kollektivavtal som fastställs mellan arbetsgivaren och ett fackförbund. Det finns dock arbetsplatser som inte omfattas av något kollektivavtal och dessa betalar då inte heller alltid ut någon avtalspension.

Den sista delen av pensionssystemet sammanfattas med privat pensionssparande. När du sparar privat kan du välja mellan antingen traditionellt sparande, då du blir garanterad ett visst belopp per månad, eller ett fondsparande, då är riskerna större, men avkastningen också brukar vara större. Det privata pensionssparandet kan du få utbetalt från det du fyller 55 år. Med en pensionsförsäkring har du alltså möjlighet att dels gå i pension tidigare och dels att få en högre summa per månad än om du enbart hade haft allmän pension och tjänstepension. Det finns många banker, försäkringsbolag och fondförvaltare som erbjuder privat pensionssparande och olika typer av pensionsförsäkringar. De har olika villkor och tar dessutom ofta ut avgifter för hanteringen, så det är smart att jämföra dem noggrant innan du bestämmer dig för en förvaltare. Det finns även hemsidor på nätet som jämför olika pensionsförvaltare.