Olycksfallsförsäkring

>>  Spara pengar genom att jämföra din försäkring här..

Olycksfallsförsäkring. En olycksförsäkring kan inte skydda dig mot skador eller olyckor. Men den kan ge ersättning ifall något inträffar. Den kan skapa en ekonomisk trygghet för dig ifall du råkar ut för en olycka. Vissa olyckor är så svåra att vardagen förändras och då kan det kännas tryggt att veta att du har ekonomisk förutsättning att skapa och klara av din nya vardag.

Olycksfallsförsäkringen ger dig ersättning vid skador och olyckor. Den kan ge ersättning för läkarkostnader, vårdkostnader, rehabilitering, förstörda kläder och glasögon, tandvårdskostnader, läkemedelskostnader med mera. Om du råkar ut för en svår olycka som ger så kallad medicinsk invaliditet så kan du få ett engångsbelopp som motsvarar graden av skada. Exempelvis brukar man säga att en förlust av hörseln räknas som en 60 procentig invaliditet. Om du råkar ut för något så att du inte kan jobba mera så kan du också få ett engångsbelopp, eller ett månadsbelopp under ett visst antal år. Detta är till för att ersätta den ekonomiska invaliditeten och är till för att ersätta förlorad arbetsinkomst.

En del arbetsplatser erbjuder olycksfallsförsäkringar för sina anställda. Du kan också ofta teckna en försäkring via ditt fackförbund, så kallade gruppförsäkringar. Barn och ungdomar är ofta försäkrade genom sin kommun. För dig som idrottar så kan du ofta få tillgång till en olycksfallsförsäkring genom ditt idrottsförbund. Det kan komplettera en vanlig individuell olycksfallsförsäkring, eftersom försäkringen via idrottsförbundet bara ger dig ersättning för skador som inträffar under tiden du utför din idrott.

För att teckna en olycksfallsförsäkring ska du inte vara över 70 år. Den högsta åldern för att få teckna en försäkring varierar dock något beroende på försäkringsbolag. Du ska vara svensk medborgare, bosatt i Sverige och tillhöra en svensk försäkringskassa. Dessutom ska du fylla i en hälsodeklaration. Det innebär att du ska intyga att du är frisk vid försäkringstillfället. Om du har någon sjukdom vid försäkringstillfället så kan försäkringsbolaget ange som begränsning att skador som uppkommer till följd av den sjukdomen inte berättigar till någon ersättning. Försäkringen ger bara ersättning för skador som inträffat en månad efter tecknandet av försäkringen. Detta kallas att ha en månads karenstid. Många försäkringsbolag har begränsningar för skador som inträffar exempelvis vid idrott, vilket kan vara värt att tänka på när du jämför försäkringsbolag. Innan du tecknar en försäkring bör du nämligen jämföra olika försäkringsbolag och deras villkor. Vissa bolag kan ge både medicinsk och ekonomisk invaliditetsersättning för en och samma skada, medan andra bolag bara betalar ut det högsta av dessa två invaliditetsbelopp. Om du har flera olika olycksfallsförsäkringar kan du få ut ersättning från flera bolag.