Motorcykelförsäkring

>>  Spara pengar genom att jämföra din försäkring här..

Motorcykelförsäkring. En motorcykel är ett motordrivet fordon, precis som en bil och därför krävs det enligt lag en försäkring. En motorcykelförsäkring består av flera delar och enligt lagen så måste du minst ha en trafikförsäkring på din motorcykel. Den täcker egentligen mest för skador som du orsakar på andra personer, fordon eller saker. Du får däremot ingen ersättning för skador på din egen MC. Du kan välja att komplettera trafikförsäkringen med en helförsäkring eller en halvförsäkring. Det finns dessutom en del specialförsäkringar att välja bland.

Trafikförsäkringen ger ersättning till alla som skadas i trafiken, oavsett vems fel olyckan är. Om du kör på en fotgängare, bilist eller en annan person på motorcykel och den personen skadas så kan de få ersättning ur din trafikförsäkring. Detta gäller oavsett om de får personskador, skador på sitt fordon eller på sin egendom. Om du själv blir påkörd eller krockar och det är den andre förarens fel så får du ersättning från deras trafikförsäkring på samma sätt. Då kan du få ersättning både för personskador och för skador på din mc. Om du kör på exempelvis en lyktstolpe eller ett staket kan du också få ersättning från trafikförsäkringen för att täcka kostnaderna. Men om du kör av vägen med din motorcykel och det är ditt eget fel, då för du enbart ersättning för dina egna skador. Du får alltså ingen som helst ersättning för skadorna på din egen motorcykel när det är du själv som har orsakat skadorna. Likaså får du ingen ersättning ur försäkringen för skador på motorcykeln som har orsakats vid stöld, inbrott, vandalism och så vidare.

För att kunna få ersättning för skador på din egen motorcykel är det bra att komplettera trafikförsäkringen med en halv- eller helförsäkring. Då har du en komplett MC-försäkring som ger ett gott skydd om något inträffar. I en halvförsäkring får du exempelvis ersättning för skador som uppkommer vid brand, åsknedslag och explosion. En glasförsäkring ingår också, vilket betyder att du kan få ersättning ifall motorcykelns kåpglas går sönder på grund av stenskott eller liknande. Dessutom kan du få ersättning motsvarande din motorcykels värde ifall den blir stulen och inte kommer tillrätta inom trettio dagar. Ifall den skadas redan vid ett stöldförsök eller om motorcykeln kommer tillrätta, men i skadat skick, så får du förstås ersättning motsvarande reparationernas kostnader. Vid behov av bärgning eller eventuell hemtransport kan även ersättning utgå för dessa kostnader. Likaså ingår ett rättsskydd i halvförsäkringen. Där kan du få ersättning för rättegångskostnader ifall du hamnar i en tvist angående till exempel köp, försäljning eller trafikskada. En helförsäkring täcker allt det som en halvförsäkring täcker, men där ingår också en vagnskadeförsäkring. Det betyder att du får ersättning för skador på din egen motorcykel vid en trafikolycka, oavsett om du själv är skyldig till olyckan eller inte.

Motorcykelförsäkringar kan vara riktigt dyra, framförallt om du har en sporthoj. Det betyder att det är extra noga att jämföra pris och försäkringsvillkor hos flera olika försäkringsbolag innan du beslutar dig för att teckna en försäkring. Priset på en MC-försäkring utgår bland annat från hur länge du haft körkort, hur gammal du är, vilket märke motorcykeln har, vilken slags motor den har och hur den förvaras nattetid. Om du har flera försäkringar i ett och samma bolag kan det utgå rabatt och bonus, så det lönar sig att jämföra olika försäkringsbolag.