Mopedförsäkring

>>  Spara pengar genom att jämföra din försäkring här..

Mopedförsäkring. Enligt lag måste alla motordrivna fordon vara försäkrade med minst en trafikförsäkring. Detta gäller förstås även mopeder. En trafikförsäkring är alltså den enklaste försäkring du kan ha på din moped, men du kan också komplettera den med en halvförsäkring eller helförsäkring om du skulle vilja.

En trafikförsäkring gäller vid trafikolyckor. Den ger ersättning för skador på dig själv, dina passagerare, fotgängare eller andra trafikanter som blir skadade i en mopedolycka. Den ersätter även skador på staket, stolpar, andra mopeder, bilar och liknande som du orsakar skador på i en trafikolycka. Däremot ger den ingen ersättning för skador på din egna moped.

Du kan även komplettera den obligatoriska trafikförsäkringen med en halvförsäkring. Den ger heller inte ersättning för skador på din moped som du själv har orsakat i en trafikolycka. Däremot ger den ersättning för skador orsakade av brand, explosion, och så vidare. Dessutom ger den ersättning ifall din moped blir stulen, om du behöver bärgningshjälp, eller rättshjälp. Om din moped blir stulen och inte kommer tillrätta inom trettio dagar så kan du få ersättning motsvarande mopedens värde. Ifall den skadas redan vid ett stöldförsök eller om mopeden visserligen kommer tillrätta, men i skadat skick, så får du förstås ersättning motsvarande reparationernas kostnader. Vid behov av bärgning eller eventuell hemtransport kan även ersättning utgå för dessa kostnader.

Med en helförsäkring får du även en vagnskadeförsäkring. Det innebär att du kan få ersättning ifall din moped blir skadad i en trafikolycka, även fast du orsakar den själv. Likaså kan du få ersättning om din moped blir vandaliserad eller förstörd.

För att få ersättning ur din mopedförsäkring krävs vissa saker. Bland annat ska din moped ha varit låst med två olika lås och nycklarna ska inte förvaras i anslutning till mopeden. Nycklarna får inte heller innehålla information om mopeden, som registreringsnumret. Ersättning vid trafikolyckor betalas inte ut om du som förare varit påverkad av alkhol eller droger vid skadetillfället. Inte heller om du har lånat ut mopeden till någon annan. Du kan heller inte få ersättning från mopedförsäkringen om mopeden är trimmad.

De flesta mopedförsäkringar gäller året om och då behöver du aldrig tänka på att ställa av mopeden under den säsong som du inte använder den. Precis som när det gäller alla andra försäkringar så kan det löna sig att jämföra olika försäkringsbolag för att hitta den bästa mopedförsäkringen. Och om du väljer att teckna mopedförsäkring i samma bolag som du har resterande försäkringar i så kan du få rabatt.