Livförsäkring

>>  Spara pengar genom att jämföra din försäkring här..

Livförsäkring. En livförsäkring utfaller när försäkringstagaren dör. De pengar som försäkringen ger hamnar då hos den eller de personer som försäkringstagaren valt att ha som förmånstagare. Det kan exempelvis vara sambo, barn eller delägare i ett företag. Många gånger kan livförsäkringens ersättning garantera de efterlevande en trygghet, till exempel för att de med tack vare försäkringen har råd att bo kvar i ett hus man tidigare ägt tillsammans.

Det finns flera varianter av livförsäkringar som du kan teckna, beroende på vilka förhållanden du har och vilka dina efterlevande är. Exempelvis kan du teckna en livförsäkring speciellt för husägare, som löser ut huslånen ifall försäkringstagaren avlider. Då försvinner din del av lånen, istället för att dina barn, barnbarn eller föräldrar ärver. Det är extra viktigt för par som är sambos och köper bostadsrätt eller hus ihop eftersom de inte automatiskt ärver varandra vid dödsfall. Du kan också teckna en så kallad kompanjonförsäkring, en speciell försäkring för företagare, där du kan lösa ut din kompanjon om han eller hon dör. Om din kompanjon dör så ärver ju annars hans eller hennes barn, barnbarn eller make/maka kompanjonens andel i företaget. Med en kompanjonförsäkring så får du ett belopp som kan användas för att lösa ut deras andel i företaget. Det finns också en försäkring som ger ersättning som kan användas för att anställa en ny person som arbetskraft istället för försäkringstagaren som dött.

Många arbetsgivare och fackförbund tecknar en livförsäkring för sina arbetstagare eller sina anslutna medlemmar. Denna form av livförsäkring kallas för grupplivförsäkring. Många gånger ingår den i fackavgiften eller så avräknas kostnaden för försäkringen på din lön. Utbetalningen är skattefri och kommer oftast som en klumpsumma ganska omgående efter försäkringstagarens död. Ersättningen från en livförsäkring ligger ofta på runt en halv miljon kronor. Förutom denna klumpsumma så brukar försäkringen också innehålla en barnpension, ifall försäkringstagaren har barn i sin närhet. Med barnpension får barnen en summa pengar varje månad upp till 16 eller 18 år. En livförsäkring kan kosta mellan 500 – 1200 kronor per år, beroende på vilka villkor försäkringen har, samt försäkringstagarens ålder. Försäkringen ökar nämligen med åldern just för att risken att försäkringen kommer att utnyttjas ökar med tiden. En livförsäkring kan därför också bara tecknas före en viss ålder. Vissa försäkringsbolag har 65 år som åldersgräns, och andra har 75 år som maxgräns för nyteckning av en livförsäkring.

En del livförsäkringar har även en del som kan utnyttjas till exempel om du råkar ut för ett olycksfall eller blir långvarigt sjukskriven, så kallad förtidspensionär eller sjukpensionär. Då kan du och din familj bo kvar i ert hus och ha ungefär samma levnadsstandard som innan olyckan eller sjukdomen inträffade.