Inkomstförsäkring

>>  Spara pengar genom att jämföra din försäkring här..

Inkomstförsäkring. En inkomstförsäkring är till för dig som har en högre inkomst än 18 900 kronor per månad. Om du blir arbetslös så kommer A-kassan att ge dig ersättning med maximalt 14 960 kronor per månad under 200 dagar. Detta gäller oavsett hur mycket du har tjänat. Om du då har haft en riktigt hög lön så blir det en stor sänkning. Med en inkomstförsäkring kan du försäkra dig om att få 80 procent av inkomsten ifall du blir arbetslös. Taket brukar dock ligga på 50 000 kronor, så även om du tjänar mer än så, så blir ersättningen maximalt 80 procent av 50 000 kronor. Inkomstförsäkringen garanterar dig fyra fjärdedelar av lönen i hela 240 dagar.

Tanken är att du ska kunna leva på din lön, även om du blir arbetslös. Men om du har en högre lön än 18 900 kronor per månad så kan det bli ett ordentligt kliv neråt. Om du är van att ha en hög inkomst så har du förmodligen anpassat dina utgifter och dina levnadsvanor utifrån detta. Det kan betyda att du måste sänka din levnadsstandard för att sänka dina utgifter om du blir arbetslös. Exempelvis kanske det betyder att du måste flytta, sälja huset eller sälja bilen. Om du inte är beredd på detta så kan det vara en bra idé att teckna en inkomstförsäkring som kan ge dig 80 procent av din inkomst. Även om du då inte har samma inkomst som om du skulle jobba, så kan det trots allt vara mer än 14 960 kronor i månaden som du annars skulle ha haft i ersättning från A-kassan.

Inkomstförsäkringar har funnits i ungefär tio år. Framförallt är det fackförbunden som erbjuder inkomstförsäkringar. Hos vissa fackförbund så ingår inkomstförsäkringen gratis och då är kostnaden för den inräknad i den vanliga fackavgiften, medan hos andra fackförbund så är försäkringen frivillig så det krävs att du själv tecknar den och betalar för den. Fackförbunden brukar ställa olika villkor, till exempel kan ersättningstiden variera och också förstås kostnaden för försäkringen. Fackförbundet brukar ställa vissa krav, som att du ska ha varit medlem i facket under en viss tid och att du ska ha betalat försäkringspremien för inkomstförsäkringen under en viss tid, vilket kan vara så länge som arton månader. Det finns även privata försäkringsbolag som erbjuder inkomstförsäkringar. Skillnaden är ofta att en privat försäkring förvisso är dyrare, men ger vanligtvis ett bättre skydd än de inkomstförsäkringar som fackförbunden erbjuder. Exempelvis så kan vissa privata inkomstförsäkringar ge ersättning under hela A-kasseperioden, oavsett hur länge du är arbetslös, medan fackförbundens försäkringar enbart ger ersättning under de första 240 dagarna. Som med alla andra försäkringar så brukar det löna sig att titta på olika alternativ och jämföra dem vad gäller ersättning, kostnader för försäkringen och andra villkor. Viktigt är att kolla upp vad som gäller angående kvalikationstiden, alltså den tid som måste ha gått från det att du tecknade försäkringen tills det att du har rätt att få ersättning. Om du jobbar i en ostabil bransch kan det vara stor skillnad att ha en försäkring där det räcker att du har haft och betalat för försäkringen under ett år jämfört med ett villkor där det krävs arton månader. Under tiden får du nämligen inte ha hunnit bli varslad för att försäkringen ska kunna gälla.