Företagsförsäkring

>>  Spara pengar genom att jämföra din försäkring här..

Företagsförsäkring. För dig som är företagsledare och arbetsgivare är det viktigt att ha en bra företagsförsäkring som skyddar i många olika situationer. Det finns inte en företagsförsäkring som funkar för företag i alla branscher, utan vanligtvis så skräddarsys en företagsförsäkring för att passa just dina behov. Exempelvis så behöver en stor industri en helt annan försäkring som omfattar bland annat en riskförsäkring, än vad en liten bokföringsfirma behöver. Vid tecknande av en företagsförsäkring så spelar det ingen roll om du driver ett litet företag eller ett stort företag. Även enmansföretag kan behöva en bra företagsförsäkring. Även om du kanske arbetar hemifrån och bara äger någon dator och en bil i ditt företag så kan det uppkomma situationer då du behöver en företagsförsäkring.

En företagsförsäkring kan bestå av många delar. Tanken är att du väljer ut de delar som är relevanta för just ditt företag. De vanligaste huvudområdena när det gäller företagsförsäkringar är försäkringar för själva företaget, försäkringar för dina anställda samt försäkringar för dina fordon.

Försäkringar för företaget täcker själva lokalen men också verksamheten i företaget. Den delen av företagsförsäkringen går in ifall företaget blir skadeståndsskyldiga, eller för ett oönskat avbrott i verksamheten. Den täcker förstås också ifall det blir några skador på din lokal eller egendom. Det finns försäkringar som är anpassade för olika typer av verksamheter, som handel, kontor, entreprenader, tillverkning, restauranger, service och motorbranschen.

Försäkringar för dina anställda innehåller bland annat olycksfallsförsäkringar, krisförsäkringar, livförsäkringar, sjukförsäkringar, sjukkapital och sjukvårdsförsäkringar. En sådan försäkring ger ersättning vid bland annat sjukdom, olycksfall, kriser och dödsfall. Ofta kan även de anställdas barn och familjer medförsäkras så att de får ett bra skydd för hela familjen.

Försäkringar för dina fordon innehåller samma delar som vanliga bilförsäkringar eller andra fordonsförsäkringar. Men det finns också specialförsäkringar för till exempel bussar, taxibilar, skogsmaskiner och lastbilar. Dessutom ingår det ersättning för skador på passagerare och gods. En avbrottsersättning utgår ifall ditt fordon är på verkstad för dig som är beroende av ditt fordon för att kunna utföra din verksamhet. Förstås får du också ersättning vid skadegörelse, inbrott, stöld och rån.

Utöver dessa huvudområden finns en hel mängd specialförsäkringar. Du som reser mycket utomlands, eller har anställda som reser mycket, kan exempelvis ha behov av en komplett reseförsäkring för ditt företag. En företagsförsäkring är bra att ha för alla typer av företag och företagare. Som arbetsgivare är du skyldig enligt lag att för de anställdas trygghet och säkerhet på arbetsplatsen. Som enmansföretagare finns inte denna skyldighet, men å andra sidan så påverkas du så mycket mer ifall något händer ditt företag. Om din verksamhet brinner ner eller drabbas av något som innebär ett långt avbrott i verksamheten så kanske inte du klarar det ekonomiskt. Eller om du själv blir långtidssjukskriven. Med en företagsförsäkring så är du inte skyddad mot olyckor och sjukdomar, men du har åtminstone en ekonomisk trygghet och säkerhet för ditt företag.