Bilförsäkring

>>  Spara pengar genom att jämföra din försäkring här..

Bilförsäkring. Alla fordon måste vara försäkrade enligt lag. När du köper en ny bil så måste du därför teckna en försäkring på bilen så snart som möjligt. Lagen kräver att alla bilar ska ha åtminstone en trafikförsäkring. En trafikförsäkring är den billigaste och enklaste försäkringen som du kan ha på din bil. Den ersätter personskador och skador på andras fordon ifall du råkar orsaka en olycka. Men en trafikförsäkring ger inte dig någon som helst ersättning för skadorna på din egen bil ifall du själv orsakar olyckan. För att försäkra själva bilen måste du därför komplettera trafikförsäkringen med antingen en halvförsäkring eller en helförsäkring.

I en halvförsäkring brukar stöld, glas, brand, räddning och rättsskydd ingå. Det kan skilja sig lite mellan olika försäkringsbolag vad som ingår i försäkringen och inte. Med en halvförsäkring får du alltså ersättning om din bil blir stulen, om det är inbrott i bilen och någon slags utrustning blir stulen, om bilen får skador som orsakas av brand, åsknedslag eller explosion eller om glasrutorna på bilen går sönder genom stenskott eller vandalism. Du kan också få ersättning för bärgning eller bogsering om bilen går sönder och blir stående längs vägen. En halvförsäkring täcker alltså många möjliga händelser, dock ger den ingen ersättning för din egen bils skador vid en trafikolycka. För att kunna få ersättning för skador på din egen bil måste du därför komplettera med en helförsäkring. En helförsäkring ger samma slags ersättning som en halvförsäkring, men den ger också ersättning för vagnskador, det vill säga skadorna på din egen bil. Det du bör tänka på är att om du har en ny bil så omfattas den förmodligen av någon slags vagnskadegaranti. Då behöver du inte en helförsäkring dessutom, det blir bara bortkastade pengar att vara dubbelförsäkrad.

Förutom trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring finns det ett antal specialförsäkringar, så kallat tilläggsförsäkringar att komplettera med. Det finns till exempel försäkringar som skyddar dig om du krockar med något djur samt hyrbilsförsäkring som kan ge dig ersättning för hyrbil ifall din bil går sönder eller blir stulen. Lagen kräver att alla fordon ska ha en trafikförsäkring. Det gäller även fordon som inte körs, fordon som har körförbud och fordon som är på verkstad eller till försäljning på en bilaffär. Endast fordon som är avställda slipper ha en trafikförsäkring. Till fordon räknas inte bara bilar utan också mopeder, traktorer och andra motordrivna fordon. Trafikförsäkringen måste tecknas senast samma dag som fordonet köps. Du kan även teckna försäkringen innan köpet gått igenom, för att vara på den säkra sidan.

Försäkringar kan variera väldigt mycket i pris mellan de olika försäkringsbolagen. Det brukar löna sig att jämföra de olika bolagen en gång per år för att få den mest prisvärda försäkringen. Det finns även hemsidor på Internet som jämför olika försäkringsbolag för att få fram det billigaste alternativet för just din bil. Om du inte tecknar eller betalar försäkringen i tid kan det bli mycket dyrt. Så fort det upptäcks ett oförsäkrat fordon krävs nämligen fordonets ägare på en trafikförsäkringsavgift. Den kostar ungefär ett hundra kronor om dagen, så det blir dyrt i längden att strunta i försäkringen.