Båtförsäkring

>>  Spara pengar genom att jämföra din försäkring här..

Båtförsäkring. Precis som när det gäller bilar och andra motorfordon finns det också speciella båtförsäkringar. Du kan försäkra din båt oavsett om det är en motorbåt, fritidsbåt, segelbåt, charterbåt, sportfiskebåt, jetbåt eller en vattenskoter. Försäkringen är till för att du ska kunna få ersättning om båten stjäls eller vandaliseras, om den börjar brinna, om båten går på grund eller går sönder under färd. Dessutom finns det en ansvarsdel i försäkringen som ersätter om du skulle krocka med din båt eller om du skadar någon annan person, någon annans båt eller brygga. Vissa båtförsäkringar täcker även skada vid uppläggning och transport. Det omfattar då skada vid sjösättning och torrsättning, avriggning och påriggning, lyft, uppläggningstid och transport på land. I de flesta försäkringar ingår även ett rättsskydd då du kan få ersättning ifall du hamnar i en tvist eller rättegång. Rättsskyddet ersätter dig då för advokatkostnader och rättegångskostnader. I båtförsäkringen brukar det ingå en brandförsäkring. Den ersätter skador som uppkommit vid brand, blixt eller explosion. Det är dock vanligt att försäkringen inte täcker skador som uppkommit vid explosion i motor och avgassystem.

Utöver allt detta så brukar man kunna teckna olika typer av tilläggsförsäkringar som ger mer skydd än allt ovanstående. Till exempel kan man lägga till en försäkring som ger ersättning vid stöld av navigationsutrustning eller båtvagn.

Båtförsäkringar kan variera väldigt mycket i pris. Därför är det viktigt att du noggrant kollar upp om du kan få någon typ av rabatt eller bonus. Om du är medlem i en båtorganisation eller i en båtklubb så brukar de ha specialavtal med försäkringsbolag så de kan erbjuda en billigare försäkring. Det kan därför löna sig att kolla upp detta innan tecknandet av en ny försäkring. Om båtens förare innehar minst förarintyg så sänks vanligtvis premien för båtförsäkringen. Och premien sänks även om båten har någon typ av stöldförebyggande utrustning, som elektronisk startspärr eller söksystem. Du bör också tänka på hur stor självrisken är. På många försäkringsbolag så kan man få ner premien på försäkringen genom att istället ha en högre självrisk. Det kan löna sig i längden, speciellt om du förvarar båten på ett ställe med låg sannolikhet för stöld och om du är sjövan och försiktig på sjön. Då är det förmodligen inte särskilt troligt att du kommer att utnyttja försäkringen särskilt ofta och då kan det vara värt att ha en låg premie, eftersom du ändå betalar den år efter år, och om det trots allt händer något så har du en högre självrisk den dagen. Överhuvudtaget brukar det löna sig att jämföra priser och villkor mellan olika försäkringsbolag. På Internet finns flera bra sidor där du kan jämföra försäkringar. Det brukar också löna sig att samla alla försäkringar i ett och samma bolag, så du har både hem, bil och båt försäkrade i samma försäkringsbolag. Det brukar ge en bra rabatt.

Allt det jag har nämnt ovan gäller för dig som använder båten privat. För dig som tänkt att hyra ut båten via ett företag så finns det andra försäkringar som är mera lämpliga.