Barnförsäkring

>>  Spara pengar genom att jämföra din försäkring här..

Barnförsäkring. En barnförsäkring ger ersättning både vid sjukdomar och vid olycksfall. Du kan teckna en barnförsäkring privat och individuellt genom ett försäkringsbolag eller genom ditt fackförbund, en så kallad gruppförsäkring. Om du har möjlighet till en olycksfallsförsäkring för dig själv genom din arbetsgivare så brukar det oftast finnas möjlighet att lägga till barnen under samma försäkring också. Barnförsäkringar täcker många olika delar. Exempelvis brukar det ingå olycksfallsförsäkring, invaliditetsersättning, ersättning vid medfödda sjukdomar och olika slags engångsbelopp.

Olycksfalls försäkringen ger ersättning vid olika slags olyckor, som det hörs på namnet. Exempel på olyckor kan vara att barnet ramlar och bryter armen, skadar sig på fritiden under en idrottsträning, ramlar av en häst, slår ut en eller flera tänder, och så vidare. Försäkringen kan ge ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet, men också för förstörda kläder och glasögon, sjukhuskostnader, rehabilitering och andra kostnader som kan uppstå till följd av skadan. Invaliditetsersättning innebär att försäkringen ger ersättning till barnet för både medicinsk och ekonomisk invaliditet. Den medicinska invaliditeten är ifall barnet blir skadat för livet, får men för livet, till exempel får ett fult ärr, får en hörselnedsättning eller måste amputera ett finger. Då ger försäkringen ersättning beroende på hur grav skadan är. Den ekonomiska invaliditeten innebär att barnet får ersättning för förlorad arbetsinkomst ifall barnet skulle bli skadat på så vis att det aldrig kommer ut i arbetslivet. Vissa bolag kan ge både medicinsk och ekonomisk invaliditetsersättning för samma skada, medan andra bolag bara betalar ut det högsta av dessa två invaliditetsbelopp.

Många försäkringar betalar ut ersättning vid långvariga sjukdomar, där Försäkringskassan har beslutat om vårdbidrag för föräldrarna. Då kan försäkringen täcka vård- och tillsynskostnader för barnet. Detta betalas ut fram tills försäkringen upphör eller tills en ekonomisk invaliditet kan fastställas. Många försäkringar betalar också ut ett engångsbelopp för svåra sjukdomar, som MS och cancer. Denna ersättning betalas vanligtvis ut så fort diagnosen har ställts.

Det är vanligt att försäkringarna innehåller ett skydd mot medfödda sjukdomar. Det betyder att försäkringen inte kommer att ge ersättning för sjukdomar eller skador som barnet har fötts med, men som inte upptäcks förrän senare i livet. Men de flesta försäkringsbolag erbjuder istället en tilläggsförsäkring för medfödda sjukdomar, som du kan välja att teckna. Då utgår ersättning även för sådana sjukdomar och skador.

Det börjar bli allt vanligare att teckna även graviditetsförsäkringar. Dessa kan tecknas ungefär från och med graviditetsvecka 26 och gäller ända tills barnet är sex månader. En sådan försäkring kan ge ersättning för förlossningsskador, skador som uppstår vid för tidig födsel, samt sjukdomar och olycksfall som uppstår under de första sex levnadsmånaderna. Även gravidförsäkringarna har begränsningar. Bland annat krävs det att du har en relativt normal graviditet för att kunna teckna försäkringen och dessutom ger inte försäkringen något skydd för medfödda sjukdomar. Däremot brukar försäkringsbolagen ofta tillhandahålla en tilläggsförsäkring mot just medfödda sjukdomar.

Precis som när det gäller alla andra typer av försäkringar så är det viktigt att jämföra olika försäkringsbolag och deras villkor innan du tecknar en barnförsäkring. Kostnaderna skiljer sig inte åt så mycket, däremot kan det skilja rejält när det gäller hur mycket ersättning du får ut om något händer.