Ålderspension

>>  Spara pengar genom att jämföra din försäkring här..

Ålderspension är vad man får när man har uppnått en viss ålder och blivit pensionär. Olika yrkesgrupper har olika pensionsåldrar, men den vanligaste pensionsåldern är 65 år. Dock finns det olika yrkesgrupper som får gå i pension tidigare. Brandmän kan gå i pension redan vid 58 år och officierare vid 60 år. Självklart får du ta ut pensionen båda tidigare och senare, men då kan pensionssumman höjas eller sänkas utifrån din ålder, Den allmänna pensionen i Sverige består av tre delar: inkomstpension, premiepension och garantipension.

Inkomstpensionen utbetalas av Försäkringskassan. Alla svenska medborgare har rätt att få 18,5 procent av sin lön undansatta till pensionen. 16 procent av detta går till inkomstpensionen. Resterande 2,5 procent sätts in i premiepensionen. Det är den delen av pensionen som du själv får välja förvaltare till. Om du inte väljer pensionsförvaltare kommer dina pengar att hamna i den statligt förvaltade premiesparfonden. Garantipensionen är den del av pensionen som är ett grundskydd för de personer som inte har lyckats få ihop en inkomstpension som är tillräckligt hög. År 2008 ligger garantipensionen på 7 277,50 kronor per månad för ogifta personer och på 6 491,67 kronor för gifta personer. Om du har en pension som är lägre än så, så kommer du att få pengar ur garantipensionen tills du kommer upp i rätt summa.

Förutom de tre delarna som ålderspensionen består av, inkomstpension, premiepension och garantipension så kan du förstås pensionsspara på egen hand. Då får du själv välja sparform och förvaltare för dina sparpengar. Gemensamt för de flesta sparformer är dock att du inte får plocka ut pengarna från ditt sparande, förrän du fyller en viss ålder, säg 50, 77, 60 eller 65 år. Hur stor pension du får beror dels på vilket år du är född hur mycket du betalat in till inkomstpensionen. Om du har hunnit spara ihop pengar i ett eget pensionssparande så räknas dessa pengar förstås in också.

En pensionsförsäkring är ett bra komplement till det statliga pensionssystemet. Utan något privat pensionssparande så får du bara ut 60 – 65 procent av din lön när du går i pension. Det kan då bli ett stort steg mellan lön och pension. Men genom att spara några hundralappar per månad kan du försäkra dig att ha en högre pension än du skulle haft om du inte sparade i en pensionsförsäkring. Det privata pensionssparandet kan du få utbetalt redan från det att du fyller 55 år. Om du har en pensionsförsäkring så har du alltså möjlighet att dels gå i pension tidigare och dels att få en högre summa per månad än om du enbart hade fått betalning via det statliga pensionssystemet. Det finns många banker, försäkringsbolag och fondförvaltare som erbjuder privat pensionssparande och olika typer av pensionsförsäkringar. De har olika villkor och tar dessutom ofta ut avgifter för hanteringen, så det är en fördel att jämföra dem noggrant innan du bestämmer dig för en förvaltare. Det finns även olika hemsidor på nätet som jämför olika pensionsförvaltare.