Försäkring

En försäkring är en trygghet som gör att du kan få ersättning om något händer. Affärsidén bakom försäkringar går ut på att många människor delar på risken för något som sällan inträffar. För att ha rätt till ersättning så betalar du in en försäkringspremie varje år, månad eller kvartal. Förhoppningsvis behöver du aldrig utnyttja försäkringen, men om olyckan är framme har du alltså rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag.

>>  Spara pengar genom att jämföra din försäkring här..

Med en försäkring kan du skydda sig mot en finansiell förlust vid till exempel brand, stöld eller olycka. Det finns olika typer av försäkringar som ersätter olika slags förluster. En bilförsäkring ger dig ersättning till exempel om du krockar, kör av vägen, kör på ett djur, blir påkörd, får bilen stulen eller vandaliserad, om du kör på en fotgängare eller om din bil skulle brinna upp. För båtar, mopeder, motorcyklar och andra typer av motorfordon finns liknande försäkringar. Alla motorfordon måste vara försäkrade enligt lag. Det krävs minst en trafikförsäkring, vilket innebär att försäkringen täcker de skador som du själv orsakar, vare sig det gäller personskador eller skador på andras fordon. För ditt hem finns hemförsäkringen. Den är inget måste enligt lag, däremot så är det väldigt bra att ha en hemförsäkring ifall det börjar brinna eller blir inbrott i ditt hem, annars kan du råka ut för en stor förlust ekonomiskt sett. En brand eller inbrott är traumatiskt i sig, men med en försäkring får du åtminstone ekonomisk ersättning för skadorna och förlusten.

Till dig själv finns också olika slags försäkringar. En olycksfallsförsäkring hjälper dig den dag något händer. Det kan vara allt ifrån att du halkar och bryter benet till att du blir inlagd på sjukhuset för att operera dig. En sjukvårdsförsäkring som du antingen tecknar själv eller som din arbetsgivare tecknar i förmån för dig kan dels ge ersättning vid skada och olycksfall, men dels också erbjuda en snabbare och mer effektiv vård. Du får glida förbi de offentliga vårdköerna helt enkelt. En pensionsförsäkring ger dig möjlighet att få en högre pension och möjlighet att gå i pension tidigare än om du enbart har allmän pension och tjänstepension. En allriskförsäkring eller drulleförsäkring är bra att ha ifall du råkar tappa teven i golvet, om hunden biter grannens barn, om du tappar löständerna i handfatet eller om du häller kaffe över laptopen. En allriskförsäkring täcker nämligen de mest oväntade saker. En reseförsäkring är bra att ha ifall du ska ut och resa. Hemförsäkringen täcker ofta resor upp till 45 dagar, men den har inte alltid så förmånliga villkor, så ibland kan det krävas att du tecknar en kompletterande försäkring innan avresan. En reseförsäkring ger ersättning om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka under resan, men den kan dessutom ge ersättning vid försenat flyg, bagageförsening, förlorat bagage och liknande.

Förutom att teckna försäkring för dig själv eller för dina saker så kan du även teckna en försäkring för ditt barn eller för dina djur. Barnförsäkringar ger ersättning vid skador, sjukdomar och olycksfall. Det finns även tilläggsförsäkringar som kan ge ersättning vid medfödda sjukdomar. Det börjar dessutom bli allt vanligare med gravidförsäkringar, en försäkring du kan teckna i slutet av graviditeten och som gäller mot förlossningsskador, skador som uppstår på grund av för tidig födsel, medfödda sjukdomar samt olycksfall som uppstår underbarnets första sex levnadsmånader. En djurförsäkring kan ge ersättning dels vid skador och sjukdomar och dels om djuret av någon anledning dör tidigt. Det finns speciella försäkringar till exempel för katter, hundar och hästar. För dig som använder djuret i avel, tävlingar eller arbete finns specialförsäkringar som ger ersättning för bland annat förlorad inkomst.